Limburgse Energie Subsidie (LES) ook voor u?

WIE KOMT VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING?

– particuliere woningeigenaren, eventueel vertegenwoordigd door een Vereniging van Eigenaren, die de woning in de Provincie Limburg permanent bewonen;

– scholen in de Provincie Limburg;

– sport- en vrijetijdsverenigingen met een gebouw in eigen beheer in de Provincie Limburg;

– gemeenschapshuizen in de Provincie Limburg;

 

WELKE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING?

– de opdracht voor de energiebesparende maatregel(en) wordt tussen 21 mei 2012 en 1 mei 2014 verstrekt;

– per woning wordt eenmalig subsidie verstrekt;

– het maximum subsidiebedrag per woning is 1000 euro, voor scholen, verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen is dat 2000 euro;

 

WELKE STAPPEN OM SUBSIDIE TE ONTVANGEN?

– Vanaf 21 mei 2012 geeft u opdracht voor de uitvoering van de energiebesparende maatregel(en) en/of schaft u de energiebesparende maatregel(en) aan. Let op: opdrachten verstrekt voor die datum en kosten gemaakt voor die datum komen niet meer in aanmerking voor subsidie!)

– Na uitvoering en betaling van de maatregel vult u op de website www.limburgseenergiesubsidiewijzer.nl het aanvraagformulier in, print u deze uit en stuurt u deze naar het op het formulier aangegeven adres van de Provincie Limburg. Folders met aanvraagformulieren zijn vanaf 21 mei ook te verkrijgen bij uw gemeente. Uw aanvraag kunt u indienen binnen 3 maanden na factuurdatum, doch uiterlijk op 1 mei 2014.

– subsidieaanvragen die compleet zijn worden behandeld op volgorde van binnenkomst (op de site www.limburgseenergiesubsidie.nl kunt u zien of het subsidieplafond is bereikt);

– indien uw aanvraag compleet is en het subsidieplafond nog niet is bereikt gaat de Provincie over tot subsidieverlening (mits aan de voorwaarden van de subsidieverordening is voldaan);